0(0 Ratings)

Daurah Khas Hadith-Hadith Puasa daripada Kitab Bulughul Maram

Categories Hadis

Apa yang anda akan belajar?

  • Bulugh al-Maram ialah nama ringkas kumpulan hadis oleh al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani yang bertajuk, Bulugh al-Maram min Adillat al- Ahkam (terjemahan: Pencapaian Objektif Menurut Dalil-dalil Hukum). Ia mengandungi sejumlah 1358 hadith., Pada akhir setiap hadith yang diriwayatkan dalam Bulugh al-Maram, al-Hafidh ibn Hajar menyebut siapa yang mengumpulkan hadith tersebut pada asalnya. Hadis-hadis tersebut umumnya daripada Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami at-Tirmidhi, 'Sunan al-Nasa'i, 'Sunan ibn Majah, Musnad Ahmad ibn Hanbal dan kitab-kitab Hadith yang lain.
  • Bulugh al-Maram mempunyai keistimewaan yang unik kerana semua hadith yang disusun dalam kitab tersebut telah menjadi sumber kepada hukum fiqh (Perundangan Islam). Antara topik yang dimuatkan dalam buku ini ialah subjek-subjek bermula daripada perkahwinan, urus niaga perniagaan sehinggalah kepada aspek agama yang lebih tersirat seperti rukun lima.
  • Satu lagi ciri tersendiri, bersama-sama dengan yang lain, ialah versi-versi tersebut juga telah dipendekkan untuk membentangkan tujuan utama Hadis mengikut klasifikasinya di bawah bab. Kerana kualiti keutamaan ini, Bulugh Al-Maram telah diterima secara meluas dan merupakan antara kitab Hadith yang paling dicari.
  • Dalam Pengajian kali ini, Pembentang akan membaca dan menyebut hukum-hakam daripada Bab Puasa yang terdapat dalam Kitab ini.

Topik Pembelajaran

Daurah Khas Hadith-Hadith Puasa daripada Kitab Bulughul Maram

  • Daurah Khas Hadith-Hadith Puasa daripada Kitab Bulughul Maram
    01:22:00
  • (PDF) Nota Bahasa Arab dan Terjemahan

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
RM20.00

Siapa yang perlu sertai kursus ini?

  • Masyarakat Awam