Aplikasi Ijma’ dalam Istinbat Hukum

RM5.00

1 Downloads

Ijma’ merupakan salah satu kaedah yang digunakan oleh ulama’ yang mujtahid dalam mengeluarkan hukum, apabila mereka berhadapan dengan persoalan hukum yang tidak ditemui nasnya dalam al-Quran atau al-Sunnah. Menurut Syeikh Abu Zahrah, ijma’ merupakan kesepakatan seluruh ulama’ mujtahidin daripada umat Islam pada sesuatu zaman, setelah kewafatan Rasulullah SAW. (Lihat Usul al-Fiqh, hlm. 198) 

Aplikasi Ijma’ dalam Istinbat Hukum

RM5.00

Category: