Buli Pencegahan dan Penyelesaian

RM0.00

Ketika ini, kejadian buli ini menjadi satu senarioyang mendatangkan kerunsingan kepada ibu bapadan seluruh masyarakat. Hal ini kerana pelbagai kesan boleh dialami oleh pelajar yang menghadapinya termasuklah menjejaskan kualiti akademik, menjejaskan kesihatan, mendatangkan masalah kesihatan mental, mendatangkan kecederaan fizikal bahkan kecederaan kekal termasuk maut. Oleh itu, isu ini sewajarnya diambil perhatian oleh pelbagai pihak termasuk ibu bapa, pihak sekolah, organisasi pendidikan dan masyarakat secara umumnya.

Category: