[Ebook] Imam Mahdi Menurut Pandangan Ahli Sunnah

RM6.00

214 Downloads

Buku ini mengupas tentang salah satu tanda Kiamat yang besar, iaitu peristiwa kemunculan Imam Mahdi. Ia merupakan siri pertama daripada siri kajian al-Fitan wa al-Malahim berhubung tanda-tanda Kiamat yang besar. Kupasannya diasaskan kepada al-Quran, al-Sunnah dan syarahan serta tafsiran para ulama’ berdasarkan sumber dan rujukan yang thiqah dan masyhur.

Muka Surat: 40

[Ebook] Imam Mahdi Menurut Pandangan Ahli Sunnah

RM6.00