[Ebook] Imam Mahdi Menurut Pandangan Ahli Sunnah

RM6.00

Buku ini mengupas tentang salah satu tanda Kiamat yang besar, iaitu peristiwa kemunculan Imam Mahdi. Ia merupakan siri pertama daripada siri kajian al-Fitan wa al-Malahim berhubung tanda-tanda Kiamat yang besar. Kupasannya diasaskan kepada al-Quran, al-Sunnah dan syarahan serta tafsiran para ulama’ berdasarkan sumber dan rujukan yang thiqah dan masyhur.

Muka Surat: 40