Judi Menurut Perspektif Islam

RM5.00

2 Downloads

Dalam bahasa Arab , judi dikenali sebagai al-Maisir atau al-Qimar iaitu permainan pertaruhan bangsa Arab dengan anak panah atau anak batu atau setiap permainan yang mengandungi pertaruhan daripada kedua belah pihak. (Lihat al-Mu‘jam al-Wasit, 2/1064)

Judi Menurut Perspektif Islam

RM5.00

Category: