Menghadapi Detik-detik Sakaratul Maut

RM6.00

Kematian merupakan takdir bagi seluruh makhluk yang bernyawa, sama ada manusia, jin, haiwan dan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Kematian tidak dapat dihindari dan tiada seorang manusia pun yang dapat lari daripadanya.

Category: