Ya’juj dan Ma’juj: Hakikatnya

RM10.00RM40.00

Buku ini mengupas tentang salah satu tanda Kiamat yang besar, iaitu peristiwa kemunculan Ya’juj dan Ma’juj: Hakikatnya. Ia merupakan siri kedua daripada siri kajian al-Fitan wa al-Malahim berhubung tanda-tanda Kiamat yang besar. Kupasannya diasaskan kepada al-Quran, al-Sunnah dan syarahan serta tafsiran para ulama’ berdasarkan sumber dan rujukan yang thiqah dan masyhur.

SKU: N/A Category:
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.