Solat Hari Raya

RM0.00

Dinukilkan dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji, menyebut: Perkataan ‘Eid ( عيد ) berasal daripada ‘Aud ( عَودٌ ), bererti ulangan. Ini kerana sama ada hari raya itu berulang pada setiap tahun atau kegembiraannya berulang setiap kali menjelang hari raya, atau banyak nikmat Allah SWT dikurniakan kepada hamba-hamba-Nya pada hari raya tersebut.

Category: