Solat Sunat Tahiyatul Masjid

RM5.00

Solat tahiyatul masjid adalah sunat menurut ijmak kaum Muslimin. Perkara ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam al-Nawawi ketika mensyarahkan hadis mengenai topik ini bahawa solat tahiyatul masjid dua rakaat adalah sunat berdasarkan ijmak kaum Muslimin. Namun, al-Qadhi ‘Iyadh menukilkan daripada Daud dan ashabnya bahawa hukumnya adalah wajib. Begitu juga hukumnya adalah makruh tanzih bagi orang yang masuk masjid untuk terus duduk tanpa mendirikan solat tahiyatul masjid terlebih dahulu.

 

980 in stock

Category: