Tag Archives: Tashih al-Mafahim

#50 Maksud Sebenar Nabi ‘Isa Membunuh Khinzir

SOALAN Apakah yang dimaksudkan dalam hadith berkenaan Nabi ‘Isa AS membunuh khinzir? Adakah ini bermakna Muslim langsung tidak boleh berubat dengannya kerana najis walaupun dalam keadaan tiada ubatan lain yang halal dan sesuai pada masa tersebut? JAWAPAN Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam, selawat serta salam ke atas junjungan yang mulia Nabi Muhammad […]