#781:  Selawat Ketika Lupa

Soalan:

Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Benarkah terdapat anjuran untuk berselawat ketika seseorang terlupa sesuatu? Dan apakah terdapat dalil tentang anjuran untuk berselawat ketika lupa? Mohon penjelasan.

 

Jawapan:

Waalaikumussalam w.b.t
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga Baginda SAW, sahabat Baginda SAW serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah Baginda SAW.

Takrif Selawat dan Salam kepada Rasulullah SAW

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maksudnya: “Sesungguhnya Allah dan malaikatNya berselawat (memberi segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad SAW); wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya.”

(Surah al-Ahzab: 56)

Syeikh al-Maraghi dalam mentafsirkan ayat ini berkata: Wahai orang beriman, doakanlah supaya Nabi SAW mendapat rahmat, muliakan Baginda walau dengan apa cara yang kamu mampu lakukan. Umpamanya mengikut Baginda secara baik atau mematuhi setiap arahannya. Begitu juga, dengan cara mengucapkan selawat dan salam kepada Baginda dengan lidahmu. (Lihat Tafsir al-Maraghi, 11/5511)

Al-Qadhi Iyadh dalam kitab al-Syifa bi Ta’rif Huquq al-Mustafa (hlm. 138-139) menyebut: Menurut Ibn Abbas R.Anhuma, makna ayat ini adalah, Allah SWT dan para malaikat sentiasa melimpahkan berkat kepada Nabi SAW. Ada juga yang mengertikan ayat ini dengan menyebut: Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa melimpahkan rahmat kepada Nabi.

Al-Mubarrid berkata: Makna asal selawat adalah limpahan rasa kasih sayang. Namun jika selawat itu berasal daripada Allah SWT, maka maknanya adalah rahmat. Manakala jika berasal dari para malaikat, ia bermaksud kasih sayang dan doa permohonan rahmat kepada Allah SWT.

Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, bentuk bacaan selawat para malaikat untuk orang-orang yang duduk menantikan solat adalah “اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ” (Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya). Tentu sahaja bentuk selawat seperti ini pada hakikatnya adalah bacaan doa.

Abu Bakar al-Qusyairi berkata: Selawat daripada Allah yang diberikan kepada selain Nabi adalah bermaksud rahmat. Manakala selawat Allah kepada Nabi adalah satu bentuk pemuliaan dan tambahan pangkat kepada Baginda.

Abu al-‘Aliyah berkata: Selawat Allah kepada Nabi adalah dalam bentuk pujian kepada Baginda di hadapan para malaikat. Manakala selawat para malaikat kepada Baginda merupakan dalam bentuk doa.

Al-Qadhi Abu al-Fadhl berkata: Dalam hadis yang menyebut berkenaan berkenaan cara membaca selawat, Rasulullah SAW telah membezakan antara lafaz selawat dan lafaz barakah. Kedua-duanya mempunyai makna masing-masing.

Adapun mengenai bacaan Salam yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya, maka menurut al-Qadhi Abu Bakar bin Bukair, ia telah dijelaskan dalam ayat yang telah disebutkan di atas. Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan para Sahabat untuk membaca salam kepada Rasulullah SAW. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang yang hidup setelah mereka. Dengan kata lain, orang-orang yang hidup setelah generasi Sahabat juga diperintahkan untuk membaca salam ketika mereka menziarahi maqam Rasulullah SAW atau ketika mengingati Baginda.

Mengenai makna lafaz salam kepada Rasulullah SAW, terdapat tiga bentuk:

Pertama: “السَّلَامَةُ لَكَ ، وَمَعَكَ” yang bermaksud, semoga keselamatan menjadi milikmu dan selalu bersamamu. Perkataan al-salam dalam susunan kalimat seperti ini, dalam tatabahasa Arab berbentuk masdar.

Kedua: “السَّلَامُ عَلَى حِفْظِكَ ، وَرِعَايَتِكَ” yang bermaksud, semoga Zat Yang Maha Pemberi Keselamatan memberikan penjagaan dan jaminan untukmu. Dengan kata lain, kata al-salam dalam kalimat itu bererti salah satu daripada nama Allah.

Ketiga: Al-Salam yang maknanya pasrah dan tunduk. Hal ini sebagaimana yang terungkap dalam firman Allah SWT:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maksudnya: “Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya.”

(Surah al-Nisa’: 65)

Inilah sepertimana yang dijelaskan oleh al-Qadhi ‘Iyadh dalam kitab al-Syifa bi Ta’rif Huquq al-Mustafa (hlm. 138-139).

Tuntutan Supaya Berselawat dan Ganjarannya

Sesungguhnya amalan berselawat ke atas Rasulullah SAW merupakan satu amalan yang agung dan besar ganjarannya di sisi Allah SWT. Dalam menggambarkan keagungan dan kebesaran amalan tersebut, Allah SWT memulakan perintah untuk berselawat dengan dzat-Nya dan para malaikat terlebih dahulu, sebelum kita sebagai orang-orang beriman dituntut untuk mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maksudnya: “Sesungguhnya Allah dan malaikatNya berselawat (memberi segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad SAW); wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya.”

(Surah al-Ahzab: 56)

Selain itu, para ulama’ juga ada membahaskan tentang berapa kali kah kita diwajibkan untuk mengucapkan selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW.

Al-Khatib al-Syarbini menjelaskan: Para ulama’ berbeza pandangan berkaitan kewajipan mengucapkan selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW kepada beberapa pandangan, iaitu:

  • Pada setiap kali solat didirikan dan Imam al-Syafie memilihnya dengan menyatakan ia di dalam tasyahhud akhir.
  • Sekali seumur hidup.
  • Setiap kali apabila nama Baginda SAW disebut disisinya dan pandangan ini dipilih oleh al-Halimi daripada ulama’ al-Syafieiyyah, Imam al-Tahawi daripada ulama al-Hanafiah, al-Lakhmi daripada ulama’ al-Malikiyyah, Ibn Battoh daripada ulama’ al-Hanabilah.
  • Di dalam setiap majlis.
  • Pada setiap permulaan, pertengahan dan akhir doa. (Lihat al-Iqna’ fi Hall Alfaz Abi Syuja’, hlm. 9)

Dalam satu hadith yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah RA, bahawa Rasulullah SAW bersabda:

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

Maksudnya: “Amat rugilah seseorang itu apabila disebutkan namaku tetapi dia tidak berselawat ke atasku.”

Riwayat Ahmad (7451) dan al-Tirmizi (3545)

Di dalam hadith yang lain pula, Rasulullah SAW bersabda:

الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

Maksudnya: “Orang yang bakhil adalah orang yang apabila disebutkan namaku, maka dia tidak berselawat ke atasku.”

Riwayat al-Tabarani dalam al-Mu’jam al-Kabir (2885)

Syeikh al-Mubarakfuri menukilkan bahawa Imam Ibn Kathir ada menyatakan selepas menyebut berkaitan hadith daripada Ali dan juga hadith daripada Abu Hurairah menunjukkan akan dalil wajibnya berselawat ke atas Nabi SAW setiap kali mendengar nama Baginda SAW. Ini merupakan pandangan sebahagian mazhab daripada ulama seperti al-Tahawi dan al-Halimi. (Lihat Tuhfah al-Ahwazi, 9/373)

Tambahan pula, disifatkan dengan bakhil adalah disebabkan apabila seseorang itu malas menjalankan ketaatan kepada Allah SWT (seperti berselawat). (Lihat al-Qaul al-Badi’, hlm. 321)

Justeru, dapat difahami bahawa selawat ke atas Rasulullah SAW merupakan satu tuntutan di dalam agama ini. Ini kerana, di sana terdapat banyak kelebihan bagi orang yang sentiasa berselawat ke atas Nabi SAW sebagaimana yang dikhabarkan oleh Baginda SAW, antaranya berdasarkan hadis daripada Abdullah bin ‘Amr RA, bahawa Nabi SAW bersabda:

فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا

Maksudnya: “Sesungguhnya barangsiapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah SWT akan berselawat ke atasnya dengan sepuluh selawat.” 

Riwayat Muslim (384)

Oleh itu, hendaklah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW, kerana sudah tentu mendapat ganjaran di sisi Allah SWT.

Dalil Berkaitan Anjuran Berselawat Ketika Lupa

Dalam menjawab persoalan di atas, terdapat sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA, bahawa Nabi SAW bersabda:

إِذَا نَسِيْتُمْ شَيْئًا فَصَلُّوْا عَلَيَّ تَذْكُرُوْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

Maksudnya: “Apabila kamu lupa akan sesuatu, maka berselawatlah ke atasku nescaya kamu akan ingatkan akan ia insya-Allah.”

Melihat kepada hadith di atas, di sini kami sertakan beberapa pendapat para ulama’ di dalam kitab-kitab mereka dalam membahaskan perkara ini:

Di dalam kitab Jala’ al-Afham pada tempat ke-32 pada menyatakan tempat-tempat dianjurkan berselawat ke atas Nabi SAW adalah ketika terlupa sesuatu atau ingin mengingatkannya kembali. Di samping itu, penulis juga mendatangkan hadith Anas bin Malik di atas. (Lihat Jala’ al-Afham, 1/429)

Berkata Imam al-Sakhawi di dalam kitabnya bahawa selawat ke atas Nabi SAW bagi sesiapa yang lupa dan ingin mengingatnya kembali ataupun kepada sesiapa yang takut dia terlupa ada dinyatakan berdasarkan riwayat Anas bin Malik RA.  Riwayat ini telah diriwayatkan oleh Abu Musa al-Madiniy dengan sanad yang dhaif (lemah). (Lihat al-Qaul al-Badi’, 1/227)

Berkata al-Qasthalani di dalam kitabnya bahawa antara tempat yang disyariatkan untuk berselawat ke atas Nabi SAW antaranya adalah ketika lupa akan sesuatu. Penulis juga mendatangkan riwayat Anas bin Malik RA pada bab ini. (Lihat al-Mawahib al-Ladunniyah, 2/672)

Berkata Imam Ibn Hajar al-Haitami (974 H) di dalam kitabnya pada fasal keenam pada menyatakan perkara-perkara khusus yang disyariatkan berselawat ke atas Nabi SAW padanya. Antaranya adalah ketika mengingatkan sesuatu yang terlupa atau ketika takut terlupa. (Lihat al-Dhur al-Mandhud, 1/238)

  • Telah datang dengan sanad yang dhaif:

إِذَا نَسِيْتُمْ شَيْئًا فَصَلُّوْا عَلَيَّ تَذْكُرُوْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

Maksudnya: “Apabila kamu lupa akan sesuatu, maka berselawatlah ke atasku nescaya kamu akan ingatkan akan ia insya-Allah.”

  • Telah datang dengan sanad yang dhaif mursal:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحَدِّثَ بِحَدِيْثٍ فَنَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ

Maksudnya: “Barangsiapa yang ingin meriwayatkan sebuah hadith lalu dia terlupa akan hadith tersebut, maka berselawatlah ke atasku.”

  • Telah datang dengan sanad yang terputus daripada Abu Hurairah R.A:

مَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ النِّسْيَانَ فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاة عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Maksudnya: “Barangsiapa yang takut ke atas dirinya kelupaan maka perbanyakkanlah berselawat ke atas Nabi SAW.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama’ di atas, maka kami simpulkan bahawa berselawat ke atas Nabi SAW apabila terlupa adalah dianjurkan walaupun sanad hadith berkaitan adalah dha’if dan ia termasuk di dalam fadhail al-a’mal. Ini terbukti dengan kenyataan daripada Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Imam al-Sakhawi, Imam al-Qusthalani dan juga Imam Ibn Hajar al-Haitami.

Tambahan pula, di dalam al-Quran terdapat sebuah ayat yang menuntut agar kita berzikir atau ingat kepada Allah SWT apabila kita terlupa. Firman Allah SWT:

وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ

Maksudnya: “Dan ingatlah (sebutlah) kepada Tuhanmu apabila kamu terlupa.”

(Surah al-Kahfi: 24)

Imam Ibn Kathir menyebut ketika menafsirkan ayat ini, sifat lupa boleh terjadi apabila seseorang itu melakukan sesuatu perkara yang berdosa sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Dhahhak bin Muzahim. Maka dengan sebab itu, Allah SWT memerintahkan supaya mengingati-Nya agar dijauhkan syaitan daripada hatinya sebagaimana larinya syaitan apabila mendengar azan. Selain itu, setiap kebaikan itu akan menghilangkan kejahatan. Apabila hilangnya sebab seseorang itu lupa maka hilanglah ia dan dengan sebab itu akan mengingati sesuatu perkara itu disebabkan zikir atau ingatan kepada Allah SWT. (Lihat Tafsir al-Quran al-‘Azim, 1/76)

Melalui kenyataan atau penafsiran Imam Ibn Kathir ini maka kita dituntut apabila terlupa akan sesuatu agar memperbanyakkan berzikir atau mengingati Allah SWT kerana berkemungkinan sebab atau punca yang menyebabkan kita lupa adalah disebabkan dosa yang kita lakukan tanpa kita sedari. Dengan berzikir atau mengingati Allah SWT akan menghilangkan segala gangguan syaitan terhadap kita. Imam al-Qurthubi di dalam tafsirnya juga ada menyebut bahawa ayat di atas terdapat padanya tuntutan agar berzikir apabila terlupa. (Lihat Tafsir al-Qurtubi, 10/385)

Penutup

Anjuran berselawat apabila terlupa ada dinukilkan oleh para ulama’ terdahulu berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA. Di samping itu juga, kita juga dituntut agar memperbanyakkan berzikir apabila sering terlupa, Ini kerana, sifat lupa ini adalah sifat kekurangan dan ia tidak boleh dipisahkan daripada diri seorang insan.

Akhir kalam, marilah sama-sama kita memperbanyakkan berzikir dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW kerana sudah pasti padanya terdapat banyak kelebihan kerana perintah tersebut terdapat di dalam al-Quran dan juga banyak hadith Nabi SAW.

Wallahu a’lam

Bertarikh: 30 Mac 2022 bersamaan 27 Syaaban 1443H

Kami amat mengalu-alukan sumbangan anda untuk penyelenggaraan operasi Maktabah Al-Bakri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *