#1255: Bayaran Zakat Mengikut Jenis Beras

Soalan:  Assalamualaikum Dato’ Seri, semoga Allah sentiasa merahmati Dato’ Seri. Soalan saya,  apakah hukum bayar [...]

#1227: Kiraan Zakat Fitrah Modern

Soalan: Assalamualaikum Dato Seri, saya diberitahu bahawa zakat fitrah dinilai dengan segantang makanan asasi. Sebenarnya, [...]

#963 Waktu Wajib Untuk Membayar Zakat Fitrah

Soalan Bilakah waktu yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada [...]