Tashih al-Mafahim
 
Dalam perjalanan dan meneroka pelbagai hukum dan Ahkam Syariyyah, kami dapati adanya beberapa isu yang menjadi salah faham atau salah sangka yang lama yang telah sebati dalam masyarakat kita, tetapi hakikat sebenarnya bukan begitu. Hal ini berdasarkan dalil tarikh dan sejarah serta daripada masadir dan sumber yang sahih. Berdasarkan sumber tersebut, kami datangkan dan nyatakan pandangan ulama’ dan cendekiawan mengenai isu yang dibangkitkan. Justeru, kami namakan siri ini, dengan Tashih al-Mafahim.

#4289: Intelektual Hakiki

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. boleh terangkan kepada kami tentang kebijaksaan yang sebenar atau intelektual hakiki? Mohon penjelasan Dato’. Terima kasih. Jawapan: Alhamdulillah, segala puji bagi

Read More »