#400 Perkahwinan Mendatangkan Kekayaan

Soalan Adakah benar perkahwinan boleh mendatangkan kekayaan? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas [...]