#511 Mahram Anak Tidak Sah Taraf Dengan Bapa Biologi

Soalan Adakah bapa biologi kepada anak zina dikira boleh menjadi mahram dengan perkahwinan dengan ibu [...]