Daurah Khas Hadith-Hadith Puasa daripada Kitab Bulughul Maram bersama Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri

Keterangan Kitab:

Bulugh al-Maram ialah nama ringkas kumpulan hadis oleh al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani yang bertajuk, Bulugh al-Maram min Adillat al- Ahkam (terjemahan: Pencapaian Objektif Menurut Dalil-dalil Hukum). Ia mengandungi sejumlah 1358 hadith., Pada akhir setiap hadith yang diriwayatkan dalam Bulugh al-Maram, al-Hafidh ibn Hajar menyebut siapa yang mengumpulkan hadith tersebut pada asalnya. Hadis-hadis tersebut umumnya daripada Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami at-Tirmidhi, 'Sunan al-Nasa'i, 'Sunan ibn Majah, Musnad Ahmad ibn Hanbal dan kitab-kitab Hadith yang lain.

Muat Turun PDF

Sumbang Sekarang

Infrastruktur FiberOptic dan Media Abqari

RM535 of RM13,000 raised
RM
Personal Info

Pay with Online Banking/Credit Cards/Debit Cards

Donation Total: RM100.00