#4523: Rahsia dan Hikmah Zakat Fitrah

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Saya ada soalan. Apakah rahsia dan hikmah zakat fitrah? Mohon pencerahan. [...]

#4522: Bila Sebenarnya Difardhukan Zakat Fitrah

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Saya ada soalan. Bilakah sebenarnya difardhukan zakat fitrah ke atas umat [...]

#4240: Waktu Afdhal Zakat Fitrah

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Saya ada soalan. Bilakah waktu yang diafdhalkan untuk membayar zakat fitrah? [...]

1 Comments

#4223: Zakat Sewaan Bangunan

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Saya ada soalan. Adakah sewaan bangunan dikenakan zakat? Mohon pencerahan. Terima [...]

#4209: Tebu Tidak Dikenakan Zakat

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Saya ada soalan. Adakah tebu dikenakan zakat? Mohon pencerahan. Terima kasih. [...]