(Ready Stock+eBook) Ramadhan Al Mubarak Fadhilat dan Hukum

RM10.00RM25.00

Penulis menukilkan banyak fatwa ulama sama ada ulama yang terdahulu atau ulama masa kini, yang merentasi pelbagai mazhab sama ada Syafie, Hanafi, Maliki, Hanbali atau lain-lainnya.

Dalam buku ini, penulis juga memasukkan berkenaan dengan sambutan hari raya dan permasalahannya, begitu juga dengan Lailatul Qadar. Ini semata-mata untuk melengkapkan perbincangan yang berkaitan hukum puasa.

SKU: N/A Category: