#1020 Qadha’ Sujud Syukur

Soalan Apakah sujud syukur boleh diqadha’kan? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai [...]

#1020: Qadha’ Sujud Syukur

Soalan Apakah sujud syukur boleh diqadha’kan? Jawapan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai [...]