#1661: Pengertian Hari al-Nahr

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Apakah yang dimaksudkan dengan Hari Nahar dan bilakah Hari Nahar? Jawapan: [...]

#1660: Amalan-Amalan yang Dianjurkan Pada Hari Nahar Bagi Jemaah Haji

Soalan Apakah amalan-amalan yang digalakkan pada Hari Nahar (10 Zulhijjah)? Jawapan Alhamdulillah, segala puji bagi [...]

#1659: Definisi Idhtiba‘ (اضْطِبَاعٌ) dan Hukumnya

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Apakah yang dimaksudkan dengan Idhtiba‘ (اضْطِبَاعٌ) serta hukumnya? Jawapan: Alhamdulillah, segala [...]

#1658: Mengeluarkan Duit untuk Ibadah Korban kepada Anak dan Suami

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Saya ingin bertanya, saya ibu kepada tiga anak lelaki yang telah [...]

#1656: Fakir Miskin Menjual Daging Korban Setelah Menerimanya

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Apa hukum fakir miskin yang menerima daging korban, mereka ingin menjual [...]