#6109: Mengubah Syarat Yang Ditetapkan Oleh Pewakaf

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Saya ingin bertanya apakah hukum kita mengubah syarat yang diletakkan oleh [...]

#6101: Membaik Pulih Masjid Lama untuk Dijadikan Rumah

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Apa hukum membaik pulih masjid lama yang terbiar untuk dijadikan [...]

#5921: Mewakafkan Harta Pemilikan Bersama

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Ada seorang hamba Allah yang bercadang mewaqafkan bahagian pemilikan beliau [...]

#5901: Mewakafkan Tanah Yang Berkongsi Pemilikan

Soalan: Assalamualaikum w.b.t Dato’ Seri. Apakah hukum mewakafkan tanah di bawah pemilikan bersama, bukan pemilikan [...]

#5823: Mengeluarkan Harta Wakaf Daripada Masjid Untuk Kepentingan Peribadi

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Saya ingin bertanya adakah dibolehkan untuk mengambil harta  yang diwakafkan di [...]