Solat Sunat Tarawih

RM5.00

Solat sunat tarawih merupakan salah satu solat nawafil yang begitu dikenali oleh umat Islam dan disebut-sebut apabila tibanya bulan Ramadan. Solat sunat ini hanya khusus dikerjakan pada bulan Ramadan sahaja dan tidak disunatkan mengerjakannya pada bulan-bulan yang lain. Ia sebagai suatu tambahan kepada solat-solat sunat yang lain yang sedia ada pada bulan yang mulia ini.

Category:
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.