Tiupan Sangkakala Pada Hari Kiamat

RM6.00

Buku ini mengupas tentang salah satu tanda Kiamat yang besar, iaitu peristiwa Tiupan Sangkakala. Ia merupakan siri kelima daripada siri kajian al-Fitan wa al-Malahim berhubung tanda-tanda Kiamat yang besar. Kupasannya diasaskan kepada al-Quran, al-Sunnah dan syarahan serta tafsiran para ulama’ berdasarkan sumber dan rujukan yang thiqah dan masyhur.

911 in stock

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.