Solat Wuduk

RM5.00

Syeikh Badruddin al-‘Aini dalam syarahan beliau ke atas hadith ini menyebutkan, sesungguhnya masuknya Bilal ke dalam syurga serta memperoleh kelebihan ini adalah disebabkan perbuatan beliau yang berwuduk setiap kali hadas dan mendirikan solat setiap kali berwuduk sebanyak dua rakaat. (Lihat ‘Umdah al-Qari, 7/08).

958 in stock

Category: